SLU ska bistå regeringen med kunskap i arbetet med EU-förslag om skog


2022-08-05

EU-kommissionen arbetar på ett förslag till en ny EU-ram för skogsövervakning och strategiska skogsplaner, i linje med vad som aviserats i EU:s skogsstrategi. Regeringen ger nu Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) extra medel för att kunna bistå med kunskap och tillförlitlig data att kommunicera till EU-kommissionen i tidigt skede.

– Många EU-förslag påverkar skogen. Därför är det viktigt att Sverige tidigt bidrar med kunskap när sådana förslag utformas och att förslagen baseras på tillförlitliga data och vetenskaplig grund. Korrekta underlag för beslutsfattare i EU kommer att bidra till den viktiga klimatomställningen och flera gröna jobb i Sverige, säger landsbygdsminister Anna-Carin Sätherberg.

Förslaget om en ny EU-ram för skogsövervakning och strategiska skogsplaner aviserades i EU:s skogsstrategi i juli 2021. Förslaget väntas presenteras under 2023.


Källa: Näringsdepartementet

Skriv ut


Mest lästaTole VerktygUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se