Små marginaler öka nyttjandet i skogen till 2035


2022-10-31

Skogsstyrelsens rapport SKA 22, med scenarier som sträcker sig över 100 år, ger ett omfattande underlag för de vägval som behöver göras i svensk skog framöver.
Bild: Jessica Bengtsson, Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsens rapport SKA 22, med scenarier som sträcker sig över 100 år, ger ett omfattande underlag för de vägval som behöver göras i svensk skog framöver.

Fram till 2035 är marginalerna små att öka resursutnyttjandet i skogen. Det visar nya analyser från Skogsstyrelsen där olika scenarier simulerats för kommande 100 år. Det höga resursutnyttjandet gör att ökningar i både avverkning och naturvårdsavsättningar får direkta konsekvenser. Samtidigt visar analyserna att skogen kommer vara en kolsänka fram till år 2120.

– Våra analyser visar att det finns utrymme för förbättringar inom både produktion och miljöhänsyn, men målkonflikterna kräver prioritering och medvetna beslut. Idag levererar Skogsstyrelsen ett tydligt faktaunderlag för att de viktiga vägvalen ska kunna göras, säger Skogsstyrelsens generaldirektör, Herman Sundqvist.

Den svenska skogen ska räcka till mycket, i framtiden mer än den klarar av att leverera idag, enligt Skogsstyrelsens rapport. Världens befolkning ökar, blir äldre, mer urbaniserad och migrerar mer samtidigt som beroendet av fossila produkter ska minska. Efterfrågan av svenskt rundvirke bedöms öka inom överskådlig tid. Detta ökar behovet av flera träbaserade produkter som mjukpapper, förpackningspapper och kartong, träskivor och sågade trävaror.


Tillväxten redan intecknad
Senast var 2015 och nu presenterar Skogsstyrelsen återigen rapporten om skogliga konsekvensanalyser, i år kallad SKA 22. Där bedöms den högsta hållbara avverkningsvolymen fram till 2035 ligga på 95–100 miljoner kubikmeter per år, alltså i princip på samma nivå som i dag. Det utrymme som finns för ökad avverkning motsvarar 6 miljoner kubikmeter men det är osäkert om det kan realiseras. Det ökade utrymmet består mestadels av lövträd i norra Sverige.

En av slutsatserna är att efterfrågan inte kan mötas fullt ut med dagens skogsbruk.

– De förbättringar som skett i skogsskötseln de senaste 60 åren, och som ökat tillväxten, är redan intecknade. Ökar vi avverkningen eller gör större naturvårdsavsättningar får det direkta konsekvenser eftersom marginalerna är små, säger Andreas Eriksson, utredare på Skogsstyrelsen.


Skogen kommer vara en kolsänka
Den tillväxtökning i skogen som går att avverka möjliggörs dessutom inte av ökat virkesförråd, skogsvård eller förbättrat skogsodlingsmaterial, utan av klimatförändringarna. Enligt analyserna leder ett varmare klimat till att träden växer snabbare och ger exempelvis en tillväxtökning på 3,7 procent fram till 2029. Rapporten visar också att:

• Skogen kommer vara en kolsänka under hela den simulerade 100-årsperioden i alla de beräknade scenarierna även om kolsänkan minskar över tid.
• Om skogsbruket fortsätter som idag kommer utvecklingen till 2050 troligen att vara positiv för många generella indikatorer av biologisk mångfald, dock med vissa regionala skillnader
• Det finns ett ökat behov av planering för både skogsbruk och rennäring och ökat behov av skogsbruk anpassat för renskötsel.


Källa: Skogsstyrelsen

Tipsa en vän Skriv ut

Mest lästa
Tole Verktyg

Markusson360 grader skog


Industrinät

svenssonmaskin

Skogshubben

Interagro Side
Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se