Sveaskog justerar jaktpriset för 1 000 jägare


2022-03-25

Bild: Sveaskog

Kostnaden för jakt i delar av Sveaskogs resultatområde Södra Norrland ändras från ett totalpris per hektar till en fällavgiftsbaserad prismodell. Det innebär i praktiken sänkta jaktpriser för omkring 1 000 jägare på Sveaskogs mark.

– Betesskadorna i berörda geografier är nära att nå den målnivå som skogsbranschen och politiken fastställt. Det skapar nya förutsättningar för de upplåtelser som Sveaskog har med sina jaktlag, säger Rickard Sandström, jakt- och klövviltschef i Sveaskogs marknadsområde Syd.

Det är flera faktorer som bidragit till detta:

– Vi har väldigt bra och ansvarstagande jägare på Sveaskogs marker. Inom de områden som berörs har jägarna under en längre tid uppnått de antagna avskjutningsmålen. Utöver det har predation från björn och varg gjort att älgstammen minskat ytterligare. Därför har Sveaskog tagit beslutet att återgå till en prismodell där jägarna utöver en grundavgift betalar för de älgar de faktiskt fäller, berättar Rickard Sandström.

Sammanfattningsvis har mindre vilt och en lägre andel skogsskador bidragit till att priserna nu justeras till fördel för jägarna. Omkring 1 000 jägare i älgskötselområdena Los-Voxna, Ore, Hamra, Glöte, Ljusdal och Ramsjö påverkas. Arealen som omfattas är 236 000 hektar.

Det är i dagsläget inte aktuellt med motsvarande prisjusteringar på andra platser i landet:
– Generellt är nivån på skogsskador orsakade av klövvilt oacceptabelt hög i Sverige, så Sveaskog verkar för att minska betestrycket. Vi arbetar även med andra insatser, exempelvis ståndortsanpassning och skogsskötselåtgärder, som kan gynna viltet och således minska betesskadorna, säger Rickard Sandström.


Källa: Sveaskog

Tipsa en vän Skriv ut


Mest lästaTole Verktyg

riga-wood_360x250

Industrinät
Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se