Sverige övar sin förmåga att hantera afrikansk svinpest


2019-12-16

Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin.
Bild: Jordbruksverket
Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin.

Myndigheter och bransch i samverkan. 
Bild: Jordbruksverket
Myndigheter och bransch i samverkan. 

Sverige rustar sig för att kunna skydda sig ännu bättre mot afrikansk svinpest. En del av förberedelsearbetet handlar om att utveckla Sveriges nationella förmåga att samverka för att kunna hantera utbrott av afrikansk svinpest på vildsvin. Centrala och regionala myndigheter övar därför tillsammans med privata organisationer och företag.

– Den här övningen stärker våra gemensamma kunskaper om ansvar och roller, samverkan och kommunikation samt bekämpningsåtgärder vid utbrott av afrikansk svinpest på vildsvin, säger Håkan Henriksson, näringslivschef och chefsveterinär på Jordbruksverket.


Om afrikansk svinpest
Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst. Det smittar inte till människa, men om matrester som innehåller virus ges till grisar eller hamnar i naturen kan sjukdomen spridas till nya områden. De senaste åren har sjukdomen spridit sig i Europa.

– Afrikansk svinpest fortsätter att breda ut sig i Europa och utgör en ständigt närvarande risk för Sverige och andra icke drabbade länder. Men erfarenheter från Tjeckien och Belgien visar att smittspridningen kan kontrolleras, och att sjukdomen kan bekämpas. En förutsättning är dock att smittan upptäcks i tid och att de sjukdomsbekämpande åtgärder som vidtas är ordentligt samordnade, säger Karl Ståhl, tillförordnad statsepizootolog på SVA.


Om övning ”Gyllenborste”
Övningen genomförs som en lärande seminarieövning 10-11 december. Medverkande på övningen är ett tiotal myndigheter på central, regional och lokal nivå, samt ett drygt tiotal branschorganisationer, företag, föreningar och frivilliga förstärkningsresurser. Totalt cirka 80 personer.

Övningen ska bidra till det övergripande nationella målet:
”Sverige har god förmåga att samverka vid och hantera utbrott av epizootisjukdomen afrikansk svinpest på vildsvin för att kunna bibehålla svensk grisproduktion.”

Gyllenborste var i nordisk mytologi guden Frejs galt. Gyllenborste lyste upp natten med sitt glänsande skinn.Källa: Jordbruksverket


Tipsa en vän Skriv ut

Mest lästa
Tole Verktyg

Markusson360 grader skog


Industrinät

svenssonmaskin

Skogshubben

Interagro Side
Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se