Patrik Hedqvist, platschef hos Setra i Heby.

Setra i Heby får ny platschef

Den 1 januari tillträdde Patrik Hedqvist tjänsten som platschef i Heby. Patrik har tidigare arbetat som Operations manager på Erasteel i Söderfors. Patrik har lång...

Läs mer
Markusson
Biotopskydd är en av formerna för formellt skyddad skog som Skogsstyrelsen handlägger.

Nya områdesskydd i skogen fortsatt på rekordlåga nivåer

Skogsstyrelsens bildande av nya områdesskydd, där skog med höga naturvärden skyddas och inte får avverkas, låg under 2022 fortsatt på rekordlåga nivå...

Läs mer
Kesla
Fjällnära skog.

250 miljoner i ersättning till markägare som nekats avverkning i fjällnära skogar

Under 2022 betalade Skogsstyrelsen ut cirka 250 miljoner kronor i ersättning i 110 ärenden där markägare nekats avverka i fjällnära skogar. Antalet nya ansökningar...

Läs mer
Stella Futura


Woodsafe växlar upp och investerar inför framtiden

Behovet av fler bostäder har inte försvunnit trots lågkonjuktur och krig i Europa. Woodsafe investerar 20 miljoner kronor i ökad kapacitet med start våren 2023....

Läs mer
Hypro 550
Skellefteås Sara Kulturhus står modell i Skogsindustriernas utställning under det svenska ordförandeskapet. Sara Kulturhus är ett av världens högsta trähus och både blivit ett centralt landmärke och mötesplats för staden.

Skogsindustrierna står värd under svenska EU-ordförandeskapet

Under Sveriges ordförandeskap i EU står Skogsindustrierna värd för de allmänna ytorna i entrén till konferenscentret XPO i Arlandastad, där merparten av mö...

Läs mer
universal-power-nordic-ab


Södra höjer virkespriserna – stark efterfrågan består

Södra höjer priserna på det gran- och talltimmer som köps in av medlemmarna. Timmerpriserna är nu på historiskt höga nivåer och speglar marknadens starka...

Läs mer
LogMax
På bild fr. vänster: Joakim Fahlgren Specialistmontör, Jimmy Marklund VD, Anders Mattsson Mässansvarig.

Tillverkare av småskaliga sågverk växer!

Bamsesågen har haft en stark efterfrågan på deras småskaliga sågverk och produkter. Intresset har varit så stort att man har behövt rekrytera och nu sö...

Läs mer
Södras bruk.

Södra i internationell storsatsning på koldioxidinfångning

Sveriges största skogsägarförening Södra tar nu ett nytt kliv för att skapa ytterligare värde från medlemmarnas råvara. Södra ska i samarbete med...

Läs mer
Gotfire
Omslagsbild publikation \

Efterfrågad vägledning för ytkvaliteten hos KL-trä lanseras

Nu lanserar branschorganisationen Svenskt Trä publikationen "Vägledning vid bedömning av ytkvalitet hos KL-trä". Publikationens avsikt är att hjälpa beställare,...

Läs mer
keto-harvesters_550
STIHLs utökade partnerskap med Fairventures ska lagra CO2 genom skogsjordbruk.

120 000 ton CO2 ska lagras genom skogsjordbruk

STIHL utökar sitt projektpartnerskap med organisationen Fairventures Worldwide. I Uganda och på den indonesiska ön Borneo kommer Fairventures, på uppdrag av STIHL, plantera...

Läs mer


Södra lanserar ny högteknologisk timmerbil – styrs med VR

En ny timmerbil utan kranhytt och styrd med virtual reality rullar just nu i Götaland. Den är resultatet av ett utvecklingsprojekt mellan Södra och leverantörerna Exte och Hiab...

Läs mer


Skogsnäringens forskningsagenda stärker Sveriges position som föregångare i omställningen

Sverige är en av världens fem största exportörer av skogsbaserade produkter. Svenskt skogsbruk och skogsindustri är världsledande inom flera forskningsområden. Nu...

Läs mer
Avverkad skog i Bromsbergets naturreservat.

Nu avverkas granskogen i Bromsbergets naturreservat – för att lämna plats åt ädellövskog

Under vintern avverkas granskog i Brombergets naturreservat, i Smedjebackens kommun. Syftet är att tillåta den ädellövskog som tidigare fanns i området att åter breda...

Läs mer
Pappersanläggningen i skånska Nymölla.

Stora Enso slutför avyttringen av pappersanläggningen i Nymölla till Sylvamo

Stora Enso har slutfört avyttringen av sin pappersanläggning i skånska Nymölla, med alla tillhörande tillgångar, till Sylvamo, en USA-baserad global producent av...

Läs mer
Angrepp av törskatesvamp.

40 procent av ungskogen i norra Sverige är skadad visar ny inventering

Nästan 40 procent av ungskogen i Sveriges fyra nordligaste län har drabbats av skador, en del har drabbats av flera samtidigt, så kallad multiskadad skog. Skadorna orsakas av bete av...

Läs mer


Stora Enso planerar att avyttra skogsbruksverksamhet i Kina

Stora Enso har inlett en försäljningsprocess för en eventuell avyttring av sin produktionsanläggning för konsumentkartong i Beihai, Kina. Avyttringen skulle även omfatta...

Läs mer


Oväntad styrka för svenska sågverk i en vikande trävarukonjunktur

Marknaden för trävaror präglas fortsatt av hög produktionstakt och höga priser. En av förklaringarna är ett exportrekord till den amerikanska marknaden – som...

Läs mer
STIHL fortsätter sin utveckling av produkter inom batterisegmentet, med nya motorsågarna MSA 160 C-B, MSA 200 C-B och MSA 220 C-B.

Tre nya batterimotorsågar från STIHL

Inför våren och högsäsongen lanserar STIHL tre nya motorsågar inom batterisegmentet. Motorsågarna MSA 160 C-B, MSA 200 C-B och MSA 220 C-B kommer med funktioner...

Läs mer
Emil Hansson och de svenska TIMBERSPORTS atleterna bjuder på uppvisning den 14 december, i samband med insamling till Musikhjälpen.

TIMBERSPORTS® hugger i hos Musikhjälpen

När årets upplaga av Musikhjälpen kommer till Kungstorget i Göteborg är de svenska TIMBERSPORTS® atleterna inbjudna till buren för en uppvisning av sporten,...

Läs mer


Stora Enso gör investeringar för stärkt fokus på specialiserade massakvaliteter

Stora Enso stärker sitt fokus på specialiserade massakvaliteter genom att investera 38 miljoner euro i produktion av oblekt kraftmassa (Unbleached Kraft Pulp, UKP) vid sin Enocell-anlä...

Läs mer


Södra satsar på klimatrelaterad forskning – delar ut sju miljoner kronor

Södras forskningsstiftelse delar nu ut sju miljoner kronor till nio forskningsprojekt för att främja utvecklingen av familjeskogsbruket. Ett flertal av projekten fokuserar på hur...

Läs merMest lästa

DasaTole Verktyg

riga-wood_360x250
Industrinät
Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se