Basväg vid avverkning har dragits rakt över en fornlämning - ett fångstgropssystem, ett långt system av gropar som använts för att fånga älg och ren. En jaktmetod som använts från 5000 år f.Kr till slutet på 1800-talet. Här sträcker sig systemet från avverkningen och fortsätter in i skogen till höger.

Mer än var fjärde kulturlämning skadas vid avverkning

Andelen kulturlämningar som på något sätt skadats vid skogsavverkning ligger i år på 27 procent.
– Varje år hittar vi nya skador på forn- och...

Läs mer
LogMax
Grafik: Animering av global skogsbrandsaktivitet den 31/07/2021 visar skogsbränder i Sibirien, Nordamerika och runt Medelhavet.

Årets skogsbränder satte mörka rekord

Forskare vid Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) har hållit koll på utsläppen från skogsbränder och deras inverkan på atmosfären runt om i vä...

Läs mer
Hypro 550


Stort genomslag för Sveaskogs jämställdhetsutbildning för entreprenörer

Sedan hösten 2019 har Sveaskog erbjudit sina entreprenörer en webbutbildning i jämställdhet, mångfald och inkludering. Hittills har över 550 personer som inte...

Läs mer
Markusson
Det nationella skogsprogrammets vision är att skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet och till utvecklingen av en växande bioekonomi.

Ytterligare 2,5 miljoner till länen för skogen och tillväxten

Nu får landets län dela på ytterligare 2,5 miljoner kronor för arbetet med regionala skogsstrategier. Tillskottet är ett svar på signaler om att mer medel behövs...

Läs mer
Gotfire
KESLA fire-extinguisher trailer is a unit that can be operated by one person and that can be used both on and off-road.

The Finnish company Kesla starts sales of a fire-extinguishing tractor trailer

The Finnish company Kesla Oyj is known for several forest technology and material processing products, as one example forest trailers for tractors. In recent years, tractor equipment has become...

Läs mer
Jakobsmaskin
Välle Broar, ett av Växjö kommuns träbyggnadsprojekt det det byggs bostäder av olika slag.

Nytt forskningsprojekt:

Träbyggnationens påverkan på hälsan

Hur påverkas vår hälsa av att bo eller vistas i hus som är byggda av trä? Det undersöks i ett nytt forskningsprojekt som finansieras av Växjö kommun och...

Läs mer
Kesla


Sveaskog bistår i att återställa våtmarker

Sveaskog har tillsammans med andra aktörer återställt 40 hektar våtmark i Hammarsjön nära Hasselfors. Bland annat har strandängar återställts till hur...

Läs mer
Fibrease har hög isoleringskapacitet och lämpar sig väl för termiska förpackningar, exempelvis inom dagligvaruhandel online samt läkemedelsleveranser. Skummet kan hanteras i pappers- och kartongåtervinningen och är perfekt lämpat för att återvinnas i slutna kretslopp och bli till nya material och produkter.

Stora Enso introducerar nytt förpackningsskum – av träfiber

Stora Enso utökar sitt förpackningssortiment med en ny produktlinje för biobaserat skummaterial av träfiber. Produkterna är helt återvinningsbara och kan användas...

Läs mer
Elephankt King K121.

Ponsses lösningar för krävande skotning

PONSSE Elephant-skotaren är den mest kraftfulla maskinen i PONSSEs skotarsortiment. Det är dessutom en av dom mest produktiva skotarna på marknaden och ger en överlä...

Läs mer
Miljontals granar har dött av granbarkborrens angrepp.

Skadorna av granbarkborre större än väntat – kvar på rekordhöga nivåer

Skadorna av granbarkborre fortsätter att ligga på historiskt höga nivåer trots förväntan att skadorna skulle minska under 2021. Det visar den årliga...

Läs mer


Trots orosmoln ser skogsägarna ljust på skogen som inkomstkälla

Trots att fastighetspriserna ökat i stora delar av landet tror sju av tio skogsägare att de kommer fortsätta uppåt. Samtidigt finns en växande oro för hur klimatet och...

Läs mer


Utökat strategiskt samarbete mellan Vimek och Dasa har lett till ett intuitivt maskinstyrsystem i världsklass

Vimek har sedan flera år använt system för aptering från Dasa och nu med maskinserien Next Generation fördjupas samarbetet med målet att ta fram ett maskinstyrsystem...

Läs mer
Ras i skogen.

Ny rapport: klimatförändringar ökar rasrisk i instabila skogsområden

Förstörd infrastruktur, störningar i elförsörjningen men också skador på bostäder och ett hot mot människor. Det kan bli följderna av att...

Läs mer


Forskaren: Hög tid att öva evakuering av skogsbrand

Det är bara en tidsfråga innan skogsbränder drabbar Sverige oftare än hittills. Det hävdar brandforskaren Enrico Ronchi som anser att det är hög tid att boenden i...

Läs mer


Electric control becoming more common also in high seat equipment

Electric control has become more common in truck cranes. For example, half of the Kesla cranes going to the Nordic countries are ordered with electric control. Traditionally, electric control has...

Läs mer
Röjningsröse.

Sveaskog samarbetar med arkeologer för att ta hänsyn till kultur- och fornlämningar

Sveaskog samarbetar med arkeologer i Gävleborg för att ta ännu bättre hänsyn till kultur- och fornlämningar i skogsbruket. Tillsammans med Länsmuseet har...

Läs mer
Avverkad regnskog, Brasilien.

Lovande EU-lag mot global avskogning hotas av kryphål

EU-kommissionen har i dag presenterat ett förslag till en lag mot avskogning som har potential att minska det ekologiska fotavtrycket från EUs import...

Läs mer


Sveaskog stöttar ny teknologi med drönare i skogsbruket

Sveaskog samarbetar med startupföretaget AirForestry i en innovativ utveckling av flygande drönare för gallring av skog från luften. Idén grundar sig i viljan att se hur...

Läs mer


Det som inte finns, kan inte gå sönder...

Dasa Wireless 1 – världens första trådlösa system för avancerad aptering

Världen är fortfarande full av sladdar, kablar och trådar. Det har dock inte hindrat Dasa från att röras i en trådlös riktning. Bara det faktum att det inte...

Läs mer


Regeringens skogsproposition löser inte naturkrisen i skogen

Naturskyddsföreningen anser att regeringens nya proposition om skogen inte löser de problem som finns i det svenska skogsbruket. Föreningen är också kritisk till fö...

Läs mer


Mest lästaDasaUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se