Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:

Ny EU-överenskommelse för utsläpp och upptag av växthusgaser i skog och mark


2022-11-15

Rådet, kommissionen och Europaparlamentet har kommit överens om ett regelverk till år 2030 för att binda koldioxid i skog och mark inom den så kallat LULUCF-sektorn. Resultatet är en framgång för Sveriges höga ambitioner både för klimatet och för ett hållbart skogsbruk.

Detta är det tredje förslaget av det omfattande Fit for 55-paketet som godkänns. Det är viktigt att EU kan nå överenskommelser kring alla delar av paketet för att kunna nå målsättningen i klimatlagen att minska nettoutsläppen med minst 55 procent till 2030. Överenskommelsen i LULUCF innebär en ambitionsökning med totalt 85 miljoner ton CO2-ekvivalenter i EU. För Sveriges del innebär det att det årliga koldioxidupptaget ska vara 4 Mton högre år 2030 jämfört med dagens koldioxidupptag.

Ett aktivt skogsbruk med hög tillväxt och användning av produkter från förnybar råvara ger högsta långsiktiga klimatnytta. Regeringen gör bedömningen att med detta förhandlingsresultat värnat det svenska skogsbruket.

Från svensk sida har regeringen i slutförhandlingarna drivit att EU ska vara en ledande aktör med hög ambition i klimatfrågor, samtidigt som regelverket måste vara förenligt med ett svenskt hållbart skogsbruk och att nationella förutsättningar beaktas. Sverige har varit drivande i denna balansgång och fått gehör för många av våra prioriteringar. Överenskommelsen ska nu analyseras i detalj av regeringen inför ett slutligt ställningstagande.


Källa: Miljödepartementet

Tipsa en vän Skriv ut

Mest lästaTole Verktyg

Baxi

Bamseprodukter

bamseprodukter-skyddaklader

Markusson360 grader skog


Industrinät

Skogshubben

Interagro Side
Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se