Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:

Så hårt drabbade granbarkborren länen i södra Sverige


2022-12-08

Skog angripen av granbarkborren.
Bild: Mattias Sparf, Skogsstyrelsen
Skog angripen av granbarkborren.

Granbarkborren fortsätter att orsaka omfattande skador i Sveriges granskogar. En ny inventering visar att över 5 miljoner kubikmeter gran har dödats totalt i Götaland och Svealand i år. Inventeringen visar också skadorna för län och regioner i de landsdelar som omfattas.

En ny inventering som Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) gjort på uppdrag av Skogsstyrelsen visar att skadorna i år minskat i Götaland medan de ligger kvar på samma höga nivå som förra året i Svealand. Totalt har drygt 5 miljoner kubikmeter gran dödats av granbarkborren under 2022.

Allra värst drabbade är skogsägare i Örebro och Sörmlands län. Här har hela 2,6 miljoner kubikmeter gran dödats av granbarkborren i år. I tabellen nedan framgår statistik fördelat på länsnivåer.

– Jag lider med de drabbade skogsägarna och det gäller nu att inte ge upp utan fortsätta bekämpa barkborrarna och rädda virkesvärden från skogen, säger Magnus Sääf, skogsförvaltare på Mellanskog.

Årets granbarkborreskador kan till exempel jämföras med de omfattande skogsbränderna sommaren 2018 då cirka 2 miljoner kubikmeter skog förstördes.

– En brand eller storm kan över en natt orsaka enorma skador på skog. Granbarkborrens effekter är mer långsamma, men lika förödande för många skogsägare. Jag upplever att årets inventering förstärker bilden av en naturkatastrof i slowmotion, säger Kerstin Ström, projektledare för Stoppa borrarna på Skogsstyrelsen.


Troligt att angreppen fortsätter

Totalt sett har nu cirka 32 miljoner kubikmeter gran dödats sedan den extremt torra sommaren 2018, visar en sammanställning som Skogsstyrelsen gjort av de senaste årens inventeringar. Flera faktorer pekar på att siffran kommer att fortsätta öka kommande år. Klimatförändringarna, med fler varma och torra somrar, kommer troligen att öka skogsskadorna. Detta eftersom granar som utsätts för torka blir stressade och mindre motståndskraftiga mot insekters angrepp.

– Som skogsägare behöver du fortsätta vara aktiv och begränsa skadorna genom att avverka och få bort angripna träd ur skogen under sommarhalvåret. Men det är också viktigt att tänka långsiktigt och klimatanpassa skogsbruket så att skogen lättare kan stå emot skador i framtiden, säger Mattias Engman, Skogsstyrelsens skogsskadesamordnare i Örebro och Sörmlands län.


Tips till drabbade skogsägare
• Som skogsägare finns det flera saker att tänka på för att begränsa och förebygga nya skador av granbarkborren.
• Var aktiv och se över din skog under hela året. Planera för avverkning redan nu där du tidigare haft större angrepp eller riskerar att få det i vår.
• Om det blåser ner granar i din skog eller om de drabbas av snöbrott, ta rätt på de skadade granarna innan svärmningen kommer i gång till våren.
• Tänk igenom valet av trädslag och sprid riskerna när det är dags att föryngra skogen efter avverkning. Sträva efter variation och välj trädslag som trivs på den mark du ska föryngra.
• Röjning och gallring i rätt tid skapar vitala skogar. Undvik sena gallringar som ökar risken för vindfällen och angrepp.


Andra större skogsskador i närtid
Så här stor volym skog har skadats av några av de största skogsskadehändelserna vi haft i Sverige i närtid. Siffrorna kan jämföras med den årliga avverkningsvolymen i Sverige som brukar ligga på mellan 90 – 100 miljoner kubikmeter.

• Stormen Gudrun 2005: 75 miljoner kubikmeter
• Stormen Per 2007: 16 miljoner kubikmeter
• Branden i Västmanland 2014: 1,4 miljoner kubikmeter
• Bränderna 2018: 2 miljoner kubikmeter
• Granbarkborren 2018–2022: 32 miljoner kubikmeter


Källa: Skogsstyrelsen

Tipsa en vän Skriv ut


Mest lästaTole Verktyg

riga-wood_360x250

Industrinät
Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se